Trang chủ Tags Ngụy quân ngụy quyền

Tag: Ngụy quân ngụy quyền

Cáo buộc VNCH làm tay sai Mỹ ‘là thiếu khách quan’

BBC Quốc Phương 27-8-2017 Một cựu Đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng việc nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là 'tay sai' của...

Về bộ sách Lịch sử Việt Nam: Vẫn là lịch sử do đảng viết...

"Cuối cùng, ta thấy đây chỉ là một hình thức PR để khơi gợi sự chú ý, đánh vào tâm lý mong muốn có...