Trang chủ Tags Ngu dân hóa

Tag: Ngu dân hóa

Cái rỗng triết học

FB Luân Lê 10-12-2018 Tôi mạo muội chụp lại một bình luận của một bạn đang làm trong VCCI, nói về nhà nước và pháp luật,...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 4)

GS Lê Hữu Khóa 25-7-2018 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Tuệ giác khử ngu dân Con người có được văn minh của dân...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 24-7-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Thủ phạm đã là nạn nhân Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 23-7-2018 Tiếp theo phần 1 Độc-tà-bạo-tham-xảo-bất Một chế độ ngu dân hóa luôn được tổ chức ngay trong trứng nước của nó bằng...

Một xã hội bị ngu dân hóa (Phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 22-7-2018 Kiến thức về một xã hội bị u mê hóa phải được dùng để đánh thức xã hội đó!   Một chế độ...