Trang chủ Tags Ngô Phương Trạch

Tag: Ngô Phương Trạch

Thấy gì từ việc Đại đức Thích Nhật Từ trắng trợn xuyên tạc giáo...

Ngô Phương Trạch 8-4-2020 (Bài này chỉ phản biện bài thuyết giảng của Đại đức Thích Nhật Từ, nhằm vạch mặt sự xuyên tạc, vu cáo...