Trang chủ Tags Mặc kệ dân

Tag: Mặc kệ dân

Mặc kệ dân!

Mạc Văn Trang 1-9-2019 Hôm nay về làng Vũ La (Hải Dương) ăn cỗ, hỏi chuyện thấy cuộc chiến giữ ruộng đất của Dân vẫn gay...