Trang chủ Tags Luật sở hữu súng

Tag: Luật sở hữu súng

Tranh cãi luật súng

Nhã Duy 30-5-2022 Hồi tháng 8 năm 2019, một thanh niên 21 tuổi đã lái xe từ khu vực Dallas-Fort Worth đến El Paso cũng thuộc...