Trang chủ Tags Lê Viết Thọ

Tag: Lê Viết Thọ

TQ không bỏ Tư Chính mà Chủ tịch Trọng chưa thể đi Mỹ

BBC Lê Viết Thọ BBC News Tiếng Việt, Bangkok 22-10-2019 Căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến Bãi Tư Chính và hoạt động của...