Trang chủ Tags Lê Trọng Nghĩa

Tag: Lê Trọng Nghĩa

Lê Trọng Nghĩa, người đối thoại với Trần Trọng Kim

Nguyễn Đình Cống 2-9-2017 Tháng 8/ 1945, chàng thanh niên Nghĩa là đại diện của Việt minh, sau này là thư ký riêng của Đại tướng...