Trang chủ Tags Lê Thúy Bảo Liên

Tag: Lê Thúy Bảo Liên

Kỷ niệm 8/3: Đơn xin ra khỏi Hội Nhà báo

Lê Thúy Bảo Liên 8-3-2020 ĐƠN XIN RA KHỎI HỘI NHÀ BÁO Kính gửi: HỘI NHÀ BÁO TỈNH TRÀ VINH Tôi tên LÊ THÚY BẢO LIÊN, Phóng viên,...