Trang chủ Tags Lê Anh Đạt

Tag: Lê Anh Đạt

Chuyện con quan làm quan: Xin nói thẳng

Lê Anh Đạt 9-7-2019 Người dân Hà Tĩnh có thời nói vui rằng, trong hội nghị chỉ cần thưa bẩm như sau: “Kính thưa cha con...