Trang chủ Tags Lã Minh Luận

Tag: Lã Minh Luận

Cô đã thay đổi

Lã Minh Luận 12-2-2020 Con nói: "Cô đã thay đổi rồi" và "từ nay hai đường, hai ngả"... Đúng! Con ạ! Cô đã thay đổi rồi...

Tôi đã đến được thôn Hoành, xã Đồng Tâm

Lã Minh Luận 28-1-2020 Hôm nay, mồng 4 Tết, tức ngày 28/1/2020, tôi và một người em đã đến được nơi ấy... Cái Thôn Hoành (Đồng...