Trang chủ Tags Khẩu nghiệp

Tag: Khẩu nghiệp

Bệnh “tâm căn” của quan chức

FB Mạc Văn Trang 7-12-2017 Nhiều người than phiền, sao các quan chức ta, từ cao đến thấp, có nhiều phát ngôn như người tâm thần...