Trang chủ Tags Khách Huyền Đao

Tag: Khách Huyền Đao

Xin được quỳ xuống cho các thế hệ sau đứng thẳng

Khách Huyền Đao 22-1-2021 Sáng nay, tôi bắt gặp trên Twitter cái tweet của một luật sư người Arab, đạo Hồi. Ông ta viết ngắn gọn: "Năm...