Trang chủ Tags Khách Huyền Đao

Tag: Khách Huyền Đao

Tóm lược vụ án cố ý giết người của sĩ quan cảnh sát Derek...

Khách Huyền Đao 21-4-2021 I. Ngày 25 tháng 5 năm 2020 Nhân viên thu ngân của một tiệm tạp hóa ở thành phố Minneapolis gọi cho tổng...

Xin được quỳ xuống cho các thế hệ sau đứng thẳng

Khách Huyền Đao 22-1-2021 Sáng nay, tôi bắt gặp trên Twitter cái tweet của một luật sư người Arab, đạo Hồi. Ông ta viết ngắn gọn: "Năm...