Trang chủ Tags Kha Lương Ngãi

Tag: Kha Lương Ngãi

Thư ngỏ của nhà báo Kha Lương Ngãi gởi ông Tổng Bí thư Nguyễn...

Kha Lương Ngãi 24-7-2018 Kính thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tôi gởi thư này cho ông vì ông là người phát ngôn quyết đoán:...

Tâm Thư Gởi Người Yêu Nước

Kha Lương Ngãi 5-8-2017 Kính thưa Quý vi, Tổ quốc ta đang thực sự lâm nguy! Trong những ngày cuối tháng 7/2017 vừa qua, kẻ thù bành...