Trang chủ Tags John Lewis

Tag: John Lewis

John Lewis, tặng phẩm và người vạch đường cho chúng ta 

NPR Tác giả: Barack Obama Nhã Duy chuyển ngữ 30-7-2020 Lời người dịch: Là một trong những nhân vật cuối cùng còn sót lại của nhóm Big Six,...