Trang chủ Tags Hồi ký Nguyễn Trung

Tag: Hồi ký Nguyễn Trung

Đọc Hồi ký Nguyễn Trung

Nguyễn Đình Cống 2-7-2018 Vừa qua ông Nguyễn Trung đã gửi Hồi ký “TÔI LÀM CHÍNH TRỊ” cho bạn bè và đăng Viet- Studies. Tôi đã...