Trang chủ Tags Hoàng Quốc Hải

Tag: Hoàng Quốc Hải

Nhà văn Hoàng Quốc Hải lên tiếng về vụ kỷ luật GS Chu Hảo

Hoàng Quốc Hải 3-10-2018 “Không thể hy sinh sự trung thực trí thức cho tín điều chính trị"(1) Theo các phương tiện thông tin đại chúng loan...

Nhà văn Hoàng Quốc Hải lên tiếng về Luật Đặc khu

Hoàng Quốc Hải 4-5-2018 ĐẢNG ƠI! QUỐC HỘI ƠI! HÃY BÌNH TĨNH LẮNG NGHE DÂN! Chỉ mới nghe Quốc Hội thảo luận về Dự án luật cho ba Đặc...