Trang chủ Tags Họa sĩ Trần Lương

Tag: Họa sĩ Trần Lương

Cảm ơn và bái phục họa sĩ Trần Lương

Nguyễn khắc Mai 13-11-2019 Mấy bữa rày nghe râm ran chuyện họa sĩ Trần Lương đã công khai cắt cái đường lưỡi bò của Trung Quốc...