Trang chủ Tags Hồ Nguyên Trừng

Tag: Hồ Nguyên Trừng

Từ những sử liệu về thiên tài chế súng của Hồ Nguyên Trừng, liên...

Hồ Bạch Thảo 13-8-2018 Dã Ký , hay Dã Sử đều là công trình của cá nhân ghi chép về lịch sử. Khác với chính sử...