Trang chủ Tags Helen Chu

Tag: Helen Chu

Helen Chu, Lý Văn Lượng của Hoa Kỳ

Jackhammer Nguyễn 17-3-2020 Người ta đã nói và khóc nhiều cho bác sĩ Lý Văn Lượng, người Trung Quốc ở Vũ Hán, là người đầu tiên...