Trang chủ Tags Hành vi nịnh bợ

Tag: Hành vi nịnh bợ

Làm sao luật hóa hành vi nịnh bợ?

Lê Thiếu Nhơn 14-5-2019 Bộ Nội Vụ mong muốn đưa quy định cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên vào Luật Cán bộ,...