Trang chủ Tags Hai Nhựt

Tag: Hai Nhựt

Triều đình Hai Nhựt

FB Mai Bá Kiếm 9-12-2018 Hôm qua, Trương Huy San viết bài “Danh sách của anh Hai” kể chuyện, năm 2001, khi Hai Nhật (Lê Thanh...