Trang chủ Tags Gói hỗ trợ

Tag: Gói hỗ trợ

COVID-19, chính phủ chỉ ở đó nhìn dân nghèo ở đây!

Blog VOA Trân Văn 10-4-2020 Đã tròn mười ngày tính từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, cảm thán: Mấy tháng nay, nhiều người...