Trang chủ Tags Giải oan

Tag: Giải oan

Rằm tháng Bảy, bàn về giải oan

Trịnh Khả Nguyên 31-8-2020 Ngày 15 của các tháng âm lịch gọi là rằm, còn tại sao gọi như thế thì người viết … chịu. Một...