Trang chủ Tags Giai cấp mới

Tag: Giai cấp mới

Cô Vi và giai cấp thống trị tại Việt Nam

Jackhammer Nguyễn 18-3-2020 Quyển sách đầu tiên tôi đọc trên đất Mỹ là Giai cấp mới (The New Class) của  ông Milovan Dilas (1911-1995), nhân vật...