Trang chủ Tags George Soros

Tag: George Soros

“Lễ Giáng Sinh: Tôi chỉ muốn dân chủ” – Hàng ngàn người phản đối...

LTS: Một nền dân chủ mạnh mẽ phải có sự phân chia quyền quyền lực rạch ròi giữa Hành pháp, Lập pháp và Tư...