Trang chủ Tags Đức Thánh Trần

Tag: Đức Thánh Trần

17 tháng 2 và lư hương, thế nào là chính trị?

Blog VOA Trân Văn 6-2-2022 Khoảng mươi ngày nữa là 17 tháng 2 – tròn ba năm chính quyền TP.HCM cẩu lư hương đặt trước tượng Trần...

Cơn thịnh nộ của Đại Vương

Thận Nhiên 27-9-2021 Khuya nọ, họ quyết định mang trả lại vật thể mà họ đã đánh cắp dưới bệ đá. Chiếc xe cẩu xoay tới...

Kiến nghị về tượng đài Đức thánh Trần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc oOo Kiến nghị gởi HĐND và UBND thành phố Hồ Chí...

Yêu cầu chính quyền TP HCM trả lại lư hương trước tượng Đức Thánh...

31-12-2019 Tượng và lư hương trước tượng Đức Thánh Trần tọa lạc tại công trường Mê Linh, bên bến Bạch Đằng từ năm 1967, đến...