Trang chủ Tags Đỗ Văn Đương

Tag: Đỗ Văn Đương

Đỗ Văn Đương – dân biểu không ai bầu

Luật Khoa Cái Lư Hương 28-6-2020 Đỗ Văn Đương từng là một vị đại biểu Quốc hội khá tai tiếng. Và khi tôi nói về tai tiếng, tôi không...

Rớt đại biểu thì làm sếp đại biểu

Trương Châu Hữu Danh 28-6-2020 Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí...