Trang chủ Tags Đỗ Ngà

Tag: Đỗ Ngà

Cuộc chiến trong bầy

FB Đỗ Ngà 18-4-2018 Lương cán bộ công chức nhà nước chỉ chưa tới 15 triệu. Thế nhưng nhà chục tỷ, trăm tỷ của cán bộ...

“Đa phần dân đồng tình”, một kiểu nói vừa xấc láo, vừa khinh khi...

LTS: Liên quan tới chuyện tăng thuế bảo vệ môi trường đánh lên xăng dầu, mà Bộ Tài chính nói, đa số ý kiến...

Tư tưởng mãi quốc đang thời thịnh

FB Đỗ Ngà 28-3-2018 Thực sự những típ người thuộc loại quỳ gối leo cao trong chính quyền này đang chiếm tỷ lệ rất cao. Vì...