Trang chủ Tags Đỗ Minh Tuấn

Tag: Đỗ Minh Tuấn

Đảng không nên diễn nữa

FB Đỗ Minh Tuấn 1-8-2018 Vừa qua BCT đã kỷ luật nội bộ một số quan chức và tướng lĩnh cao cấp vì các tội tham...

Hành xử đê tiện

FB Đỗ Minh Tuấn 16-6-2018 Chưa có chế độ chính trị nào kể cả Trung Quốc có những chiêu trò và hành xử đê tiện, khốn...

Dân trí thời nay thấp hay cao?

FB Đỗ Minh Tuấn 22-7-2017 Nếu bây giờ có ai bảo dân trí Việt Nam thấp hơn ngày xưa thì chắc chắn trong một trăm người...