Trang chủ Tags Đinh Hữu Thoại

Tag: Đinh Hữu Thoại

LM Đinh Hữu Thoại bị cấm xuất cảnh vì hỗ trợ thương phế binh...

VOA 15-5-2018 Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, giáo phận Đà Nẵng, vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang...