Trang chủ Tags Đào Tăng Dực

Tag: Đào Tăng Dực

Chiếc giày của Nguyễn Thùy Dương, Jamal Khashoggi trong tương quan giữa ý thức...

LS Đào Tăng Dực 22-10-2018 Trong hạ tuần tháng 10 năm 2018, người Việt trong nước lẫn hải ngoại nghe nhiều nhất 2 tin sau đây. Một...

Từ Cộng Nô đến Hán Nô

FB Đào Tăng Dực 15-9-2018 Một trong những yếu tính đặc thù của đảng CSVN là tinh thần nô lệ ngoại bang của tập thể này. Yếu tính...

Chế độ CSVN và khái niệm nhà nước khủng bố

FB Đào Tăng Dực 18-8-2018 Tại các quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, thì trật tự xã hội được duy...

Ba dân tộc, Ba Thảm Họa và Ba chính quyền

FB Đào Tăng Dực 21-7-2018 Gần đây không những dân Việt mà hầu như toàn thế giới đều quan ngại đến 3 thảm họa xảy ra cho...

Tương quan mật thiết giữa Luật An Ninh Mạng và Dự Luật Đặc Khu...

LS Đào Tăng Dực 17-6-2018 I. Dẫn nhập: Trong thời gian qua, không biết từ lúc nào, trong thâm cung bí sử của Bộ Chính Trị đảng...