Trang chủ Tags Đảng viên nhưng tốt

Tag: Đảng viên nhưng tốt

Hãy biết phân biệt đảng viên Cộng sản

Nguyễn Đình Cống 14-3-2019 Vừa qua, nhân dự thảo tiêu chuẩn về nước mắm TCVN 12607 tôi có viết vài bài, trong đó có ý dùng...