Trang chủ Tags Đảng Cộng sản Pháp

Tag: Đảng Cộng sản Pháp

Đảng Cộng sản VN ‘thông minh, tinh tế’ hơn ĐCS Pháp?!

FB Trương Nhân Tuấn 29-5-2018 Đọc BBC thấy có bài giật tin "Đảng Cộng sản VN 'thông minh, tinh tế' hơn ĐCS Pháp", thiệt tình té...