Trang chủ Tags Dân vô sản

Tag: Dân vô sản

Dân Vô sản, quan Cộng sản

Lò Văn Củi 25-2-2018 Anh Năm Ba gác chặc lưỡi: - Thương tâm, thương tâm, sao xứ Ta cứ xảy ra hoài hoài những cảnh thương tâm...