Trang chủ Tags Dân chủ đại diện

Tag: Dân chủ đại diện

Cần một nền dân chủ đại diện cho Việt Nam và Miến Điện

Jackhammer Nguyễn 5-2-2021 Một sắc tộc, hay đa sắc tộc? Sau vụ đảo chánh ở Miến Điện, trên trang Luật khoa, tác giả Bùi Công Trực có...