Trang chủ Tags Cùm chân

Tag: Cùm chân

Về lời kêu gọi bãi bỏ hình thức cùm chân tù nhân

Blog VOA Trân Văn 27-9-2022 Cùm chân không chỉ áp dụng với tử tù. Các luật, nghị định và hướng dẫn 2015, 2017, 2019 tái xác nhận...