Trang chủ Tags Công an Thái Nguyên

Tag: Công an Thái Nguyên

Trưởng Công an Tp. Thái Nguyên bị phản ánh vì vu khống người dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2018 ĐƠN PHẢN ÁNH (V/v: Trưởng...