Trang chủ Tags Chuyển giao quyền lực

Tag: Chuyển giao quyền lực

Những thách thức khi chuyển giao quyền lực

Viet-studies Nguyễn Quang Dy 10-2-2021 Chuyển giao quyền lực là tất yếu nhưng không bao giờ dễ dàng, ở bất cứ nước nào. Việt Nam không phải...