Trang chủ Tags Chip Roy

Tag: Chip Roy

Đảng Cộng hòa muốn “18 tháng hỗn loạn” để kết thúc nền dân chủ...

Việt Linh 10-7-2021 Dân biểu Chip Roy của tiểu bang Texas, thành trì đỏ của đảng Cộng hòa, đã nói ra điều đó một cách thẳng...