Trang chủ Tags Chính sách Quốc phòng VN

Tag: Chính sách Quốc phòng VN

Chủ trương quốc phòng “bốn không” của Việt Nam phải chăng là kết tinh...

Trương Nhân Tuấn 14-4-2021 Việt Nam có công bố “Sách trắng quốc phòng năm 2019”, trong đó có chủ trương "Bốn Không": 1- Không tham gia...