Trang chủ Tags Chiến tranh nha phiến

Tag: Chiến tranh nha phiến

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 27-12-2017 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Mẫu chiến thuyền Việt Nam do Tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ sưu tầm Khi...

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 21-12-2017 Tiếp theo phần 1 2. Học giả Nguỵ Nguyên đề nghị Trung Quốc nên bắt chước chiến thuật thuỷ chiến của Việt...

Sau Chiến Tranh Nha Phiến thất bại, Trung Quốc có ý định dựa vào...

Hồ Bạch Thảo 19-12-2017 1. Vua Đạo Quang mưu tìm viện trợ từ Việt Nam Sau khi nha phiến bị Tổng đốc Lâm Tắc Từ tịch...