Trang chủ Tags Chỉ tiêu

Tag: Chỉ tiêu

Đặt chỉ tiêu: Lợi ít, hại nhiều

Nguyễn Đình Cống 25-10-2021 Đảng và Chính phủ vẫn đặt chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm, 5 năm cho GDP, cho các ngành nghề, các công...