Trang chủ Tags Chết đúng quy trình

Tag: Chết đúng quy trình

Chết đúng quy trình

Dương Quốc Chính 18-7-2019 Ông Bắc Hà đã đi gặp bác Hồ đúng quy trình, trong thời gian tạm giam. Ông đã nhiều lần được đề...

Quy trình và lịch sử

FB Mai Quốc Ấn 9-9-2018 Procedure hay quy trình là một phương pháp cụ thể để thực hiện một quá trình hay công việc. Thông thường...

Sự khốn nạn trong ngôn từ của các quan chức CSVN

Thạch Đạt Lang 14-10-2017 Có thể nói người CSVN là bậc thầy trong việc sáng tạo ngôn từ. Không ai có thể tài giỏi, khéo léo...