Trang chủ Tags Chế độ nô lệ

Tag: Chế độ nô lệ

Giấc mơ Hoa Kỳ của dân da màu…

Phạm Thanh Giao 25-6-2020 Vào đầu thế kỷ 17, sau khi những người "di dân đến từ Âu châu”, sau này họ đổi thành một cái...

Khi người Anh giật tượng ‘cha già’ Bristol

Blog VOA Nguyễn Hùng 12-6-2020 Tháng Sáu này người Anh khởi đầu phong trào kéo đổ tượng đài của những nhân vật lịch sử đang đổ thêm...