Trang chủ Tags Cán bộ biến chất

Tag: Cán bộ biến chất

Bố thằng nào biết ngày mai nó… ra sao!

Nguyễn Như Phong 1-8-2020 Đọc báo, thấy có một anh chàng vừa được đề bạt lên một chức vụ khá oách ở Hà Nội, liền gọi...