Trang chủ Tags Bùi Thanh

Tag: Bùi Thanh

Fake News, Bãi Tư Chính và thời đại báo chí của chúng ta

Khải Đơn 14-7-2019 Từ khi tổng thống Donald Trump chỉ vào mặt cánh nhà báo Mỹ và gọi họ là “fake news!”- thì những người mang...