Trang chủ Tags Bỏ phiếu đường bưu điện

Tag: Bỏ phiếu đường bưu điện

Tại sao ông Trump chống đối hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện?

LTS: Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố, ông ta muốn hoãn cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay, với lý do đưa...