Trang chủ Tags Bịt miệng báo chí

Tag: Bịt miệng báo chí

Tự do của một tiếng nói

Khải Đơn 16-7-2018 Tờ Tuổi Trẻ Online vừa bị đình bản ba tháng. Có hai lý do được đưa ra là bài "Tiếp xúc cử tri...