Cúng dường và hồi hướng dưới con mắt của tăng ni thời mạt thế

Phạm Lưu Vũ

13-6-2024

Một ni cô trẻ trung, mặt tròn trĩnh, nhẵn nhụi như… tượng sống, giảng về cúng dường: “Đem đến chùa cúng dường có một nải chuối, mà xin quá trời lun. Há há há há…”

Một chức sắc khá cao trong Giáo hội, một mình “trụ trì” mấy ngôi chùa, lộng lẫy như cung điện, có bằng tiến sĩ Phật học là thượng tọa Thích Nhật Từ. Vị này thích lòe người, “ngôn” nhiều điều bất cập chánh pháp, ví dụ chê Sư Minh Tuệ là mới “thực tập khổ hạnh”, chưa “thực tập Giới”, thì mới đi được… 1/3 quãng đường.

Nhưng không muốn mất thì giờ nhiều, chỉ xin bàn một câu, giảng về cúng dường và hồi hướng của ông ta: “Cúng dường có một nải chuối, mà hồi hướng công đức cho tất cả mọi chúng sinh (?)…”. Rồi ngài tiến sĩ tính toán: “Thế giới có 8 tỷ chúng sinh, đem một nải chuối chia cho 8 tỷ người, thì mỗi người chỉ được… tí xíu”. Ý ông ta chê ít, nhẽ ra phải cúng cả buồng, cả vườn chuối…

Khỏi cần bàn về tri kiến thế gian nghe đã thô thiển, đến mức cười không nổi, nói ngay về kiến thức Phật học, vì ông ta là “tiến sĩ Phật học”:

1- Khái niệm “chúng sinh” trong nhà Phật là bao gồm cả tam giới, gồm 25 “cõi hữu”, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đến người, Atula, Trời… trải suốt ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai… chứ không phải chỉ 8 tỷ người hiện đang sống trên quả địa cầu này.

2- Ông tiến sĩ Phật học đã coi “công đức hồi hướng” là phụ thuộc vào số lượng và giá trị của vật phẩm cúng dường…

Bài kệ “hồi hướng” truyền hàng ngàn năm nay trong nhà Phật, mỗi khi kết thúc một “Phật sự” nào đó như sau:

“Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo”.

Chắc ông tiến sĩ thường xuyên tụng hàng ngày mà không hiểu, hoặc chỉ nghĩ đến chuyện đếm công đức qua những tiếng “ting ting”, khi tiền cúng dường chui vào tài khoản, hoặc đếm công đức như đếm… chuối, đếm gạo?…

Vậy công đức ở đâu ra? Lớn đến cỡ nào mà ngày nào cũng phát nguyện, hồi hướng cho khắp tất cả “đệ tử và chúng sinh”?

Công đức ở đâu ra? Ở trong mỗi mỗi chúng sinh. Nó bình đẳng tuyệt đối, ở Phật cũng không tăng, ở chúng sinh cũng không giảm. Là cái mà Trúc Lâm Đại sĩ (Phật hoàng Trần Nhân tông) gọi là “gia trung hữu bảo” (trong nhà có của báu).

Lớn đến cỡ nào? Lớn vô tận, đến nỗi cúng hoài cũng không bớt, mà nhận mãi cũng chẳng thêm. Giống như cái giếng (Thủy Phong Tỉnh), nước trong giếng thì múc lên không cạn bớt, rót xuống chẳng đầy thêm.

Công đức ấy là cái gì mà kỳ diệu như vậy? Giáo lý Đại thừa chỉ ra rằng, công đức chính là trí tuệ. Duy Thức luận nói: “A Lại Da thức (thức thứ chứa đầy đủ mọi công đức”, thì công đức chính là trí tuệ, là tính Viên Giác tròn đầy. Nghĩa là công đức cũng chính là Phật tính, là Như Lai tạng…

Chương Thập hồi hướng trong kinh Lăng Nghiêm gọi là “Vô tận công đức tạng”, thì “Vô tận công đức tạng” là “tự tính” bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm của mỗi mỗi chúng sinh. Đem “Vô tận công đức tạng” ra hồi hướng, dẫu cho khắp tất cả, đệ tử và chúng sinh, thì cũng không bao giờ cạn.

Nghĩa là công đức không phải ở nải chuối, không phải ở mệnh giá của đồng tiền… mà ở trong tâm người cúng dường, thì dẫu cúng một hạt vừng, một chén nước lã… vẫn có thể (và có quyền) phát nguyện hồi hướng, cho tất cả mọi chúng sinh. Các phật tử (và cả chúng ta nữa) nên nhớ kỹ điều này, chớ nghe bọn ma tăng Thích cúng tiền, Thích cúng nhà, Thích Múc Chúng Sinh… lừa bịp.

Hiểu được như thế, và ai cũng làm như thế, thì bọn ma tăng sẽ có nguy cơ bị đói, phải đi lao động lấy mà ăn. Nhưng các phật tử chớ lo, vì chính các ma tăng cũng nằm trong số chúng sinh được “hồi hướng công đức”, thì tất có ngày, họ cũng sẽ được “trọn thành Phật đạo”.

Nam mô Vô Tận Công Đức Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nguyện hồi hướng công đức cho vị ni sư kia, và cho đích danh tiến sĩ Thích Nhật Từ, cùng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. U Mê.

  Buồn buồn lắm, bạn ơi tôi buồn lắm
  Vạn nỗi đau đang cào cấu trái tim tôi.
  Thương lũ trẻ tập tu nơi hang quỷ
  Để ma tăng dẫn dắt chúng lạc đường.

  Học làm người, phải học nơi thánh thiện
  Muốn tập tu, cần tìm chốn chân tu.
  Nơi ma tăng lộng hành vì tiền bạc
  Dạy làm người, chúng có dạy được không?

  Thương lũ trẻ, trách cha trách mẹ trẻ
  Nỡ u mê, để ma quỷ dạy con.
  Ở cái nơi, cọng cỏ thành xá lợi
  Có đáng tin, gửi con tới tu thân?

  Nơi cửa thiền phải là nơi thanh tịnh
  Nay là nơi dụ trẻ tới thu tiền.
  Trách ai đây, lẽ nào không tự trách.
  Để đám người, dẫn trẻ sống u mê!

  Nguồn mạng.

 2. Các Thích Măng Ta thì tu trong nhung lụa . Lên máy bay xuống xế hộp ,phủ phê vật chất, đốp luôn thịt gà móng đỏ . Khi chết về Niết Bàn dưới lòng đất.

 3. Thích Minh Tuệ xuất hiện làm cho mọi người bừng tỉnh trước những bài giảng Marketing nhảm nhí của đám ma tăng này . Mọi người nhìn thấy cốt lõi của đạo Phật qua cách tu tập của Thầy Minh Tuệ!
  Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ đã giáng một đòn rất nặng và lột trần giáo hội Phật giáo quốc doanh – XHCN Việt nam!

 4. Ngu như Thích Nhật từ tiến sĩ ật ọc !
  Nhờ ơn phái Ấn Quang mà giáo hội Ật Áo uy nghi với nhiều chùa lớn và đám quái tăng tục tĩu đông như hôm nay. Thích Trí Quang đẻ ra Thích Trí Quảng với hoàng bào thêu rồng năm móng, ôi Quốc Sư hay gì đây, thời nhà Lý sắp đội mồ sống lại hay sao ấy.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây