Nạn đói toàn cầu: Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp

    Đỗ Kim Thêm 18-7-2022 Hiện trạng Chiến tranh và bất ổn xã hội hầu như đang xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Cuộc khủng hoảng khí hậu và trận đại dịch COVID-19 làm cho nhiều người chết và đói hơn. Nhưng nguy hiểm nhất hiện nay là cuộc chiến xâm lược của Nga … Continue reading Nạn đói toàn cầu: Hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp